Partners

De restauratie en herinrichting van Museum de Gevangenpoort kwam tot stand dankzij:

  • Ministerie van OCW
  • Ministerie van VROM
  • BankGiro Loterij
  • Wladimiroff Advocaten